کتاب های دینی

دانلود کتاب در مسیر قرآن

در مسیر قرآن

قسمتی از کتاب در مسیر قرآن از جمله عجیب‌ترین اسرار قرآن، حس غریبی است که به هنگام شنیدن نوای آن بر قلب‌ها سایه می‌افکند؛ همان حس غریبی که جان‌ها در پرتو آن خاشع می‌گردد و نفس‌ها در سینه حبس می‌شود. همان که عقل‌ها را حیران و مدهوش خویش می‌سازد. گویی …

توضیحات بیشتر »