روانشناسی

راه های غلبه بر خشم و عصبانیت

راه های غلبه بر خشم و عصبانیت

راه های غلبه بر خشم و عصبانیت شکی نیست که عصبانیت تکه آتش خبیثی است در قلب، که از عمل شیطان به وجود می آید. وتأثیرات بدی بر زندگی مؤمن می گذارد تا جایی که باعث از بین رفتن منافع دنیا و آخرتش می شود و مرتکب گناهان بسیاری می گردد، و نیز باعث …

توضیحات بیشتر »

رفتارهایی که مردم دوست دارند و آن‌هایی که دوست ندارند

رفتارهایی که مردم دوست دارند

رفتارهایی که مردم دوست دارند و آن‌هایی که دوست ندارند هدف اینجا بحث و گفتگو در رابطه با بعضی قواعد و قاعده‌های کلی ثابت و مشترک در بین همه ملت‌هاست قواعدی که جزء فطرت و ذات انسان است و در این رابطه ارتباط و تبادل و برخورد با مسلمان و …

توضیحات بیشتر »

تعامل با والدین چرا و چگونه؟

تعامل با والدین چرا و چگونه؟

تعامل با والدین چرا و چگونه؟ الحمد للە رب العالمین و الصلاە و السلام علی خاتم الانبیاء و المرسلین نبینا محمد صلی اللە علیە و علی آلە و صحبە و بعد: خداوند متعال می فرماید: ” ای انسان پروردگارت فرمان دادە است كە جز او را نپرستید و بە پدر …

توضیحات بیشتر »

مجازات های افراد دروغگو در دنیا

مجازات های افراد دروغگو در دنیا

مجازات های افراد دروغگو در دنیا این مطلب را در شرایطی برای شما تهیە می كنم كە دروغ تبدیل بە شایع ترین گناە در جامعە شدە است تا جائی كە گناە بودن دروغ از ذهن ها محو گشتە است، و بلكە دروغ گفتن یك هنر و زیركی بە حساب می …

توضیحات بیشتر »

چگونه فردی مفید و موثر برای خود و دیگران باشیم؟

چگونه فردی مفید و موثر برای خود و دیگران باشیم؟

در این مقاله سعی کرده ایم به تشریح اینکه چگونه فردی مفید و موثر برای خود و دیگران باشیم؟ بپردازیم. فکر نکنید شما را بە عضویت در گروە و فرقە ی خاصی دعوت می کنم. اما می گویم هر کسی باید باورها و ارزش ها یی داشتە باشد کە در …

توضیحات بیشتر »

ظرافت های تربیت دینی کودکان

ظرافت های تربیت دینی کودکان

ظرافت های تربیت دینی کودکان : خواندن اين مطلب، براي معلمان، مربيان و هر فردي كە با كودكان سروكار دارد لازم است. ترساندن كودكان با عبارت: «اللە ترا بە دوزخ مي‌اندازد»! «اگر دروغ بگويي، اللە ترا بە آتش مي‌اندازد»؛ «اگر برادر خود را بزني، گنهكار مي‌شوي». اين عبارت‌ها دروغ است، …

توضیحات بیشتر »

دعوای خانوادگی آیا همه هیچ چیز ارزش دعوا و کشمکش دارد؟

دعوای خانوادگی

دعوای خانوادگی همیشە بودە هست مثلا مادر و مادربزرگ من پانزدە سال با هم قهر بودند. در برخی از خانوادە ها یک رابطە ی سرد وخشک حاکم است، بە طور مثال؛ خواهر و برادرهایی کە باهم حرف نمی زنند یا دختر عموها و پسرعموهایی کە حتی نشانی از هم ندارند. …

توضیحات بیشتر »

با این دسته از زنان ازدواج نکنید

با این دسته از زنان ازدواج نکنید

ازدواج و موفقیت در آن از اهمیت فراوانی برخوردار است به قدری که از دیدگاه بیشتر مردم به معنی موفقیت در زندگی بیان می‌شود. از سوی دیگر شکست در ازدواج هم شکست بزرگی به شمار می‌رود و می‌تواند موجبات آسیب‌های روانی و عاطفی زیادی را برای فرد به همراه داشته …

توضیحات بیشتر »

علت دروغگویی در زندگی مشترک؟

در زندگی مشترک ممکن است  دو طرف بنا بر دلایل مختلف از یکدیگر، موضوعی را پنهان کنند یا دروغ بگویند که این دروغ گویی باعث سردی و از بین رفتن روابط می شود.  روان شناس و مشاور خانواده، درخصوص دروغ گویی همسران به یکدیگر در زندگی مشترک گفت: «شاید برای …

توضیحات بیشتر »

تاثیر سختگیری والدین بر ویژگی های اخلاقی کودکان در آینده

به صورت معمول هر پدر و مادری شیوه خاصی برای تربیت فرزندان خود در نظر دارند، اما به راستی بهترین شیوه تربیت فرزند چه ویژگی هایی دارد و والدین باید چه نکاتی را در امر پرورش و تربیت کودک مدنظر داشته باشند؟ بر کسی پوشیده نیست که والدین نقش اساسی …

توضیحات بیشتر »