کمک مالی

کاربران محترم در صورتی که قصد کمک کردن به فقرا و نیازمندارن را دارید می توانید از شماره کارت زیر استفاده و مبلغ مورد نظر خود را به این کارت انتقال دهید هم اکنون حدود 100 خانواده فقیر تحت پوشش ما می باشد. و ما کمک های شما را بین این نیازمندان تقسیم می کنیم.

برای مشاهده ویدیوهای کمک به نیازمندان و مطالب مربوط به کمک به نیازمندان بر روی لینک زیر کلیک کنید:

کمک به نیازمندان