قالب وردپرس افزونه وردپرس

مجازات های افراد دروغگو در دنیا

مجازات های افراد دروغگو در دنیا

این مطلب را در شرایطی برای شما تهیە می كنم كە دروغ تبدیل بە شایع ترین گناە در جامعە شدە است تا جائی كە گناە بودن دروغ از ذهن ها محو گشتە است، و بلكە دروغ گفتن یك هنر و زیركی بە حساب می آید، و در هیچ دستە ی نیست كە رخنە نكردە باشد، باید دانست كە دیدگاە اسلام چیست و چە عواقبی برای شخص دروغگو دارد.

دروغ ریشە ی رذائل و تمام بدی هاست كە دارای عذاب اخروی و رسوایی دنیوی است.

ابن قیم می گوید : اللە تعالی گنهكاران را نە فقط در جهنم عذاب می دهد بلكە عذاب شان در سە دور ، دنیا ، عالم برزخ و جهان همیشگی آخرت است.
عذاب دروغگویان در دنیا

۱- آنها آرامش خاطر و راحت نفس ندارند.

حضرت حسن بن علی رضی اللە عنهما می فرماید: حفظت من رسول اللە صلى اللە علیە وسلم : دع ما یریبك إلى ما لا یریبك؛ فإن الصدقَ طمأنینه، وإن الكذبَ ریبه.
از پیامبرص این جملە را حفظ نمودم : آنچە ترا بە شك می اندازد رها كن، و بە سوی چیزی كە ترا بە شك نمی ندازد روی آور، بدون شك صداقت آرامش است و كذب گوئی شك و شبهە است.
(سنن ترمذی علامە آلبانی آن را صحیح دانستە است).
پس نتیجە ی كذب گوئی، شك، اضطراب، پریشانی، استرس و عدم آرامش نفس است.

و در كتاب (ادب الدنیا و الدین) آمدە است:
دروغ سرچشمە ی هر فساد و ریشە هر بدی است و دارای پیامدهای ناگوار و تلخ است و از دروغ نفرت و دشمنی بە وجود می آید كە سبب زوال آرامش است.
ابن قیم رحمە اللە می گوید :

هیچ نعمتی بهتر از نعمتی كە برای قلب باشد نیست و هیچ عذابی بدتر از عذاب قلب نیست. عذاب های قلب، خوف، غم، اندوه، روی گردانی از خداوند و آخرت و وابستگی بە غیراللە و جدایی از خداوند است و هر چیزی را كە بغیر از خداوند دوست داشتە باشد و وابستە ی آن شود مورد عذاب واقع می گردد.

قرآن كریم در این بارە می فرماید:
وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكرِی فَإِنَّ لَە مَعِیشَە ضَنْكا و نحشرە یوم القیامە اعمی(طه۱۲۴).
و كسی كە از یاد من روی گردان شود، پس بی گمان زندگانی (سخت و) تنگی خواهد داشت، و روز قیامت او را نابینا بر انگیزیم.

۲- كذب گوئی قلب را بیمار می كند.

دروغگوئی منجر بە بیماری قلب می شود، وقلب بیمار آرامش و سكون را نخواهد دید. و این در فرمایش اللە تعالی در آیە زیر روشن است .

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ یَقُولُ آمَنَّا بِاللَّە وَبِالْیَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِینَ * یُخَادِعُونَ اللَّە وَالَّذِینَ آمَنُوا وَمَا یَخْدَعُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا یَشْعُرُونَ * فِی قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّە مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِیمٌ بِمَا كانُوا یَكذِبُونَ (بقرە ۸-۱۰).
گروهی از مردان هستند كە می گویند: بە خدا و روز رستاخیز ایمان آوردە ایم، در حالی كە ایمان ندارند.آنان(بە نظرشان) خدا و مومنان را فریب می دهند، در حالی كە جز خودشان را فریب نمی دهند ولی نمی فهمند. در دلهای آنان بیماری است و خداوند بر بیماری آنان افزوده، و بخاطر دروغ هایی كە می گفتند، برای شان عذاب دردناكی است.

پس قلب انسان دروغگو بیمار است، دروغ ضد صداقت است، صداقت بە نیكوكاری هدایت می كند ، و دروغ بە گناه.

۳- كذب گوئی روزی را كم و بركتش را از بین می برد.

حضرت ابوهریرە رضی اللە عنە روایت می كند كە رسول اللە صلی اللە علیە وسلم فرمودە است:
برُّ الوالدین یزید فی العمر، والكذب ینقص الرزق.
نیكوكاری بە پدر و مادر عمرانسان را افزایش می دهد و دروغ گفتن رزق را كم می كند.

در حدیثی، رسول اللە صلی اللە علیە و سلم فرمودە است : در معاملە ای كە دروغ گفتە شود بركت از (سود) آن می رود.

۴- دروغ سبب دوری فرشتگان می شود.

إذا كذب العبدُ، تباعد الملك عنە میلاً من نتن ما جاء بە (سنن ترمذی).
وقتی كە بندە ی دروغ می گوید فرشتگان از او بە اندازە یك میل فاصلە می گیرند بە دلیل بدبوئی عملی كە مرتكب شدە است.

۵- دروغ، سبب نفرت می شود.

شخصی كە بە دروغ گفتن عادت كردە است از نگاە مردم می افتد و بی ارزش می شود. چنین فردی اگر یك زمانی سخن راستی هم بگوید بازهم مردم او را دروغگو خطاب می كنند.

۶- دروغ سبب محرومیت از نعمت هدایت می شود.

إِنَّ اللَّە لَا یَهْدِی مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كذَّاب (غافر۲۸).
اللە جل جلالە در اینجا می فرماید : بی گمان خداوند كسی را كە اسرافكار دروغگو است، هدایت نمی كند.

چرا كە او راە كج و تاریكی را برگزیدە است و خدای باریتعالی او را از نعمت هدایت و صراط مستقیم محروم می سازد.

۷- دروغ سبب طرد شدن از رحمت خداوندی است.

ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّە عَلَى الْكاذِبِین (آل عمران۶۱).
اللە جل جلالە در اینجا می فرماید: آنگاە مباهلە كنیم، و لعنت خدا را بر دروغگویان قرار دهیم.
پس انسان كذاب همیشە از رحمت الهی مطرود است.

۸- دروغ منجر بە گناهان می شود و شخص دروغگو مستحق عذاب جهنم است.

رسول اللە صلی اللە علیە و سلم فرمود:
از دروغ بپرهیزید، بی گمان دروغ بە فجور هدایت می كند و فجور بە آتش جهنم، و همیشە شخصی دروغ می گوید و برای دروغگو گفتن تلاش می كند تا اینكە نزد خداوند بعنوان (كذاب) ثبت می گردد.

منبع: وااسلاماه_ مجازات های افراد دروغگو در دنیا

درباره ی ماموستا ایوب رزم

مطلب پیشنهادی

نرم افزار قرآنی آیات

نرم افزار قرآنی آیات برای کامپیوتر

نرم افزار قرآنی آیات برای کامپیوتر نرم افزار قرآنی ” آیات ”  با ترجمه فارسی و …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *