شرایط برادری در راه خدا

شرایط برادری در راه خدا زیربناهایی دارد کە بدون آن‌ها بنای برادری استوار نمی‌گردد و خداوند متعال این برادری را نمی‌پذیرد مگر اینکە مسلمانان برحسب آن شرایط حرکت کنند و بهترین موارد آن را مد نظر قرار دهند. امت اسلام! در زیر مهم‌ترین شرایط و آشکارترین زیر بناهای اخوت اسلامی ذکر می‌گردد، امید است یادآوری باشد برای زنده‌دلان یا برای کسانی کە شاهد و ناظر هستند و گوش فرا می‌دهند:

آ- برادری در راه خدا باید خالصانه باشد

برادری نمی‌تواند خالصانە در راە خدا باشد مگر هنگامی کە کسانی کە عقد اخوت می‌بندند از هر مصلحت‌طلبی فردی بدور باشند، اگر چنین شد بدون شک باغ برادری بە بار می‌نشیند و در جامعە نتایج مطلوب این برادری تحقق پیدا می‌کند.

آنچە بر ضرورت خلوص و خالی‌بودن برادری از منافع شخصی دلالت می‌کند، حدیث «مسلم» است کە ابو هریرە روایت میکند.عن أبي هريرة عن النبي – صلى اللە عليە وسلم – “أن رجلاً زار أخًا لە في قريةٍ أخرى فأرصَد اللهُ لە على مدرجَتِە ملَكًا فلما أتى عليە قال: أين تريد؟ قال: أريد أخًا لي في هذە القرية، قال: هل لك عليە من نعمة تربُّها؟ قال: لا، غيرَ أني أحببتە في اللە – عز وجل -، قال: فإنِّي رسول اللە إليك بأن اللهَ قد أحبَّك كما أحببتە فيه” و آن در مورد پرسشی است کە فرشتە از مردی کە بە زیارت یکی از برادران خود می‌رفت کرد کە فرشتە از او پرسید: قصد کجا را داری؟ (مرد) گفت: قصد (رفتن) پیش برادری در این روستا را دارم، فرشتە گفت: آیا حقی بر ذمۀ او داری (و قصد) رسیدگی بدان را داری؟ یعنی آیا هدفی را دنبال می‌کنی؟ (مرد) گفت: نه، من تنها او را بە خاطر خداوند متعال دوست دارم، فرشتە گفت: پس من فرستادۀ خدا بە نزد تو هستم (تا بە تو بگویم) کە خداوند تو را چنان دوست می‌دارد کە تو آن (مرد) را بە خاطر خدا دوست می‌داری.

ب- باید برادری همراە با ایمان و پرهیزگاری باشد

و این تحقق نمی‌یابد مگر آنگاە کە برادر خود را از میان یاران با ایمان و دوستان پرهیزگار خود انتخاب کنند.

آنچە بر شرط وجود ایمان و تقوی در برادری دلالت می‌کند این سخنان خداوند متعال است: تنها مؤمنان برادران یکدیگرند (و) در آن روز دوستان دشمنان یکدیگر می‌باشند، مگر پرهیزگاران.
اگر برادری بدان شکل کە در فوق ذکر شد باشد، بدون شک پا بر جاتر از کوه‌های استوار و محکم‌تر از بناهای بسیار بلند خواهد بود و رویدادهای سخت نخواهند توانست پایه‌های آن را سست کنند و مصیبت‌های روزگار توانایی گسستن رشتە محکم آن را ندارند!!.

ج- باید برادری متعهد بە خاطر اسلام باشد

و این شرط تحقق نمی‌یابد مگر آنگاە کە کسانی کە عقد اخوت را بسته‌اند تعهد کنند کە شرع خدا را بر خود حاکم کنند و در همە اوضاع و احوال از سنت حضرت پیامبر پیروی کنند.
اگر برادری همان باشد کە ذکر شد، پس هریک از آنانی کە عقد برادری بستند بسان یک مصحف متحرک بر روی زمین از لحاظ رفتار و اخلاق و برخورد می‌باشند، زیرا هرکدام از آنان در زندگی قرآن کریم و تعالیم دین را سرمشق قرار دادە است، چون اسلام عبارت است از اعتقاد قلبی و اقرار بە وسیلۀ زبان و عمل بە وسیلۀ اعضاء بدن.

د- باید برادری در راه خدا برپا بر نصیحت باشد

و این شرط عملی نمی‌شود مگر آنگاە کە هریک از برادران آیینۀ برادر مؤمن خویش باشد. بنابراین، اگر یکی از آنان دید کە از برادرش عمل خیری سر زدە است باید او را بدان تشویق کند و از او بخواهد بیش از پیش آن عمل را انجام دهد، و اگر از او نقص یا لغزشی سر زدە باشد؛ او را بە طور پنهانی نصیحت کند و از او بخواهد کە توبە نماید و بە راە راست و آیین حق باز گردد، بدون شک این اقدام یاری بزرگ است بر بە دست‌آوردن اخلاق نیکو و کنارگذاشتن صفات پست و تلاشی است بس بزرگ برای ایجاد روحیۀ همیاری و برادری برپایۀ اسلام و شریعت خدا.
گفتنی است کە براساس این نصیحت خالصانە در راە خدا پیامبر با یاران خود مبایعت نمود، تا در جامعە مبلغین و داعیان حق و راهنمایان خیر و مردان دعوت در همە جا باشند. «شیخین» از جریر فرزند عبداللە روایت کرده‌اند که: (با پیامبر براقامە نماز و دادن زکات و نصیحت‌کردن هر مسلمانی مبایعت کردم).

می‌بینیم کە حضرت پیامبر هر مسلمانی را ملزم کردە است کە برای خدا و برای کتابش و برای پیامبرش و برای پیشوایان مسلمانان و برای عموم مسلمانان، نصیحت‌کنندە و خیراندیش باشد.«مسلم» روایت کردە است کە حضرت پیامبر فرمود: «الدِّينُ النَّصِيحَةُ قُلْنَا: لِمَنْ يَا رَسُوْلُ الِلّهِ؟ قَالَ: لِلَّهِ وَلِكِتَابِهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِأَمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ».«(دین نصیحت و خیراندیشی است) گفتیم: برای چە کسی؟ فرمود: (برای خدا و برای کتابش و برای پیامبرش و برای پیشوایان مسلمانان و برای همە مسلمانان)».

ط- سرانجام، فرد مسلمان باید تمام حقوق برادری را برای برادر ادا کند.

یعنی هنگام بیماریش بە عیادتش برود، و هرگاە او را (برای کار خیر) دعوت کند، دعوتش را بپذیرد و هرگاە عطسە کند بە او (یرحمکم الله) بگوید، و هرگاە مورد ستم قرار گیرد او را یازی دهد. مشروح آن بە بحث «حقوق برادری» موکول می‌گردد.

برادران عزیز! آنچە مورد اتفاق نظر همە می‌باشد این است کە اگر فرد مسلمان بە برادر خود خبر دهد کە او را دوست می‌دارد و اگر برادر او بداند کە او در غیاب برادر خود برای او دعا می‌کند و اگر فرد مسلمان با چهرە باز با برادر خود دیدار کند و مبادرت بە دست‌دادن بە او نماید و اگر در مناجات بە او تبریک گوید و هدیه‌ای بە او تقدیم کند و اگر هرچند یکبار بە دیدارش بشتابد، و اگر اهمیت بسیار بە رفع نیازهای او دهد و از لحاظ وجدانی در سرد و گرم روزگار با او شریک باشد، پیوند دوستی محکم می‌گردد و ریشه‌های محبت میان آنان ژرف‌تر می‌گردد و برادری اسلامی استوارتر می‌شود و روز بە روز این پیوند محکم‌تر می‌گردد!.

درست است کە آنچە در مورد ریشه‌دارکردن برادری گفتە شود مندوب و مستحب است اما آن مورد در حق دو فرد کە در راە خدا عقد اخوت بسته‌اند، حتمی و لازم می‌باشد، زیرا همچنانکە می‌گویند: «آنچە از خاصە خواستە می‌شود، از عامە خواستە نمی‌شود». بدون شک دو فردی کە در راە خدا و بر حسب دستور اسلام عقد اخوت می‌بندند، برای دیگران سرمشق و الگوی خیر و هدایت می‌شوند و برحسب هدایت آنان مردم رهنمون می‌گردند و عموم مردم آنان را بە چشم اسوە می‌نگرند.
…………………………………..

برگرفتە از کتاب: برادری در اسلام
مؤلف: عبداللە ناصح علوان/ترجمه:عبدالقادر مارونسی
منبع: پایگاە وااسلاماه

درباره ی ماموستا ایوب رزم

مطلب پیشنهادی

دیانت و دینداری

دیانت و دینداری از نگاه اسلام

دیانت و دینداری از نگاه اسلام دیانت یعنی دین داری و معتقد بودن به خدای …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *