قالب وردپرس افزونه وردپرس

خانواده خوشبخت مسلمان

خانواده خوشبخت مسلمان

خانواده خوشبخت مسلمان ، انس و الفت و خوی گرفتن انسان با جامعە و محیط اطراف، از زمره‎ ی رحمت ‏های اللە متعال بر اوست. او را طوری آفریدە است کە با مهرورزی بە دیگر همنوعان انس گرفتە و هم مورد محبت و دوستی دیگران قرار می گیرد.

بە باور دانشمندان جامعە شناسی و علوم اجتماعی، انسان فطرتا و بە اساس سرشت خویش، موجودی اجتماعی است و زندگی همگانی را می پسندد؛ لذا هنگامی کە خداوند آدم را آفرید و آدم احساس تنهایی نمود، حواء را برای او آفرید. سپس خانواده ها بە وجود آمدند و از ساختار خانواده ها، جوامع و دولت ها تشکیل شد. خداوند متعال می فرماید: «یَا أَیُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاکُم مِّن ذَکَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَاکُمْ شُعُوباً وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَکْرَمَکُمْ عِندَ اللَّە أَتْقَاکُمْ إِنَّ اللَّە عَلِیمٌ خَبِیرٌ/ ای مردمان! ما شما را از مرد و زنی (بە نام آدم و حواء) آفریدە ایم، و شما را تیرە تیرە و قبیلە قبیلە نمودە ایم تا همدیگر را بشناسید (و هر کسی با تفاوت و ویژگی خاص درونی و بیرونی از دیگری مشخص شود، و در پیکرە جامعە انسانی نقشی جداگانە داشتە باشد). بی‏گمان گرامی‏ترین شما در نزد خدا متقی‏ ترین شما است. خداوند مسلّماً آگاە و باخبر (از پندار و کردار و گفتار شما، و از حال همە کس و همە چیز) است.» [حجرات:۱۳]

خانواده پس از تکوین فرد، دومین رکن مهم در تشکیل بنای جامعه، بە حساب می ‏رود. تا جایی کە امکان تربیە و ساخت فرد صالح و بە وجود آوردن جامعه‏ی نیکو بە ساخت خانواده ی صالح وابستە بودە و بدون آن امکان وجود نمی‏یابد. خانواده شاهرگ حیات است. و ساختن خانواده ‏ی مسلمان، گامی مهم و اساسی در راستای بنای هر جامعە بە شمار می ‏رود.

بنابراین شریعت اسلامی جهت بهرە دهی کارکرد اصلاحی، بە خانواده اهتمام فراوانی قایل شدە و تربیت درست آن را بە عنوان مکلفیت و وظیفە بر دوش انسان قرار دادە است. خداوند می‏فرماید: «یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَکُمْ وَأَهْلِیکُمْ نَاراً/ ای مؤمنان! خود و خانواده خویش را از آتش دوزخی بر کنار دارید کە افروزینە آن انسانها و سنگها است» [تحریم:۶] و «وَأَنذِرْ عَشِیرَتَکَ الْأَقْرَبِینَ/ خویشاوندان نزدیک خود را (از شرک و مخالفت با فرمان پروردگار) بترسان (و آنان را بە سوی توحید و دادگری فرا خوان).» [شعراء:۲۱۴]

و این مسؤولیتی همگانی بر همە افراد یک خانواده است؛ چنانچە از عبداللە بن عمر رضی اللە عنە روایت شدە است کە پیامبر صلی اللە علیە وسلم فرمودند: «کلُّکُمْ رَاعٍ وَکُلُّکُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِیَّتِهِ/ هر کدام از شما مسؤول است، و از هریک از شما، در مورد زیر دستانش سؤال خواهد شد» [متفق علیه]. و حضرت عایشە رضی اللە عنها از پیامبر صلی اللە علیە وسلم روایت می کند کە فرمودند: «خَیْرُکُمْ خَیْرُکُمْ لأَهْلِهِ، وَأَنَا خَیْرُکُمْ لأَهْلِی/ بهترین شما کسی است کە برای خانواده ‏ی خود بهترین باشد و من بهترین شما برای خانواده‏ام هستم» [ترمذی].

ویژگی ‏های خانواده خوشبخت مسلمان

خانواده ‏ی مسلمان با دارا بودن پارە ای از ویژگی‏ها، خانواده ‏ای متفاوت از دیگران است.

یکی از موارد، توجە بە توحید و یگانە پرستی اللە متعال است. این خانواده از آوان بدو تولد بدان اهتمام داشتە و در گوش نوزاد بە شهادت توحید اذان دادە می شود تا هنگام مرگ بر همین کلمە بمیرد.

خانواده ی مسلمان بە طاعت و عبادت عنایت خاصی داشتە و هنگام نماز، کودکان خردسال خویش را باخود همگام ساختە و بە سوی مسجد می‏ برد. و بر نماز و روزە و… تمرین شان دادە و بر مراقبت از ارزش‏ های اخلاقی همچون امانتداری، راستگویی و راستکاری، دوستی، اخلاص و… همت می‏گمارد و بر خوردن مال از طریق حلال آزمند بودە و از حرام دوری می نماید؛ چنانچە زن صالح و نیکوکار شوهرش را هنگام رفتن بە سوی کار و فعالیت، توصیە نمودە تذکر می‏دهد: «اتق اللە ولا تطعمنا إلا من حلال فإنا نصبر على جوع الدنیا ولا نصبر على نار الآخره/ از خدا بترس و جز از راە حلال، ما را غذا و طعام مخوران؛ زیرا ما بر گرسنگی دنیا شکیبایی می ورزیم اما در قبال آتش آخرت، صبر پیشە نخواهیم بود».

خانواده ی مسلمان رهنمودهای اسلام را در تمامی شؤون زندگی از قبیل خانه، لباس، کالا، غذا، بیداری و خواب و همە خواستە های زندگی، رعایت می نماید؛ چنانچە ارزش‏های زیبایی و نظافت و رفتار نیک را از چشم دور نمی‏دارد. برای آنکە «إِنَّ اللَّە جَمِیلٌ یُحِبُّ الْجَمَالَ/ اللە زیباست و زیبایی را دوست می دارد» [مسلم].

میانە روی در زندگی را با عدم اسراف، برای خویش سر لوحە قرار می دهد؛ «وَالَّذِینَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ یُسْرِفُوا وَلَمْ یَقْتُرُوا وَکَانَ بَیْنَ ذَلِکَ قَوَاماً/ و کسانی اند کە بە هنگام خرج کردن (مال برای خود و خانواده) نە زیادە روی می کنند و نە سختگیری، و بلکە در میان این دو (یعنی اسراف و بخل، حد) میانە روی و اعتدال را رعایت می کنند.» [فرقان: ۶۷].

آداب و روش درست رفتار با بزرگ و کوچک، برادر و همسایە را مراعات می نماید؛ چنانچە در حدیث عبادە بن صامت آمدە است؛ پیامبر صلی اللە علیە وسلم فرمودند: «لیس منّا من لم یجلّ کبیرنا، ویرحم صغیرنا، ویعرف لعالمنا حقّه/ هر کس بە بزرگسالان ما احترام نگذارد و بە خردسالان ما ترحّم ننماید و حق عالمان ما را ادا نکند از ما نیست.» [بە روایت احمد].

پارە ای از ابزار سازندە ی خوشبختی

پارە ای از وسایل و ابزار عملی برای تحقق خوشبختی در خانە ی مسلمان، عبارت است از: پرس ‏و ‏جوی شوهر و زن از همدیگر و خبرگیری از همسایە و خانە و… و این از مهمترین عوامل در پیروزی خانه‎‏ ی مسلمان بە شمار می رود.

راە اندازی فعالیت و برنامە ای تربیتی برای خانواده گر چە بە شکل هفتە وار هم باشد.

تفریح و گشت و دید و بازدید برای بر آوردە نمودن نیازهای روانی و عاطفی و اجتماعی، گر چە برای یک بار در ماە هم باشد.

نویسنده: شیخ عبدالعزیز رجب / برگردان: عبدالرحمن عزام

 

درباره ی ماموستا ایوب رزم

مطلب پیشنهادی

چگونه از چت کردن با نامحرم خلاص شویم؟

چگونه از چت کردن با نامحرم خلاص شویم؟

چگونه از چت کردن با نامحرم خلاص شویم؟ سلام، خستە نباشید،من قبلا بە قرآن و …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *