خانواده خوشبخت مسلمان

خانواده خوشبخت مسلمان

خانواده خوشبخت مسلمان ، انس و الفت و خوی گرفتن انسان با جامعە و محیط اطراف، از زمره‎ ی رحمت ‏های اللە متعال بر اوست. او را طوری آفریدە است کە با مهرورزی بە دیگر همنوعان انس گرفتە و هم مورد محبت و دوستی دیگران قرار می گیرد.

بە باور دانشمندان جامعە شناسی و علوم اجتماعی، انسان فطرتا و بە اساس سرشت خویش، موجودی اجتماعی است و زندگی همگانی را می پسندد؛ لذا هنگامی کە خداوند آدم را آفرید و آدم احساس تنهایی نمود، حواء را برای او آفرید. سپس خانواده ها بە وجود آمدند و از ساختار خانواده ها، جوامع و دولت ها تشکیل شد. خداوند متعال می فرماید: «یَا أَیُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاکُم مِّن ذَکَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَاکُمْ شُعُوباً وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَکْرَمَکُمْ عِندَ اللَّە أَتْقَاکُمْ إِنَّ اللَّە عَلِیمٌ خَبِیرٌ/ ای مردمان! ما شما را از مرد و زنی (بە نام آدم و حواء) آفریدە ایم، و شما را تیرە تیرە و قبیلە قبیلە نمودە ایم تا همدیگر را بشناسید (و هر کسی با تفاوت و ویژگی خاص درونی و بیرونی از دیگری مشخص شود، و در پیکرە جامعە انسانی نقشی جداگانە داشتە باشد). بی‏گمان گرامی‏ترین شما در نزد خدا متقی‏ ترین شما است. خداوند مسلّماً آگاە و باخبر (از پندار و کردار و گفتار شما، و از حال همە کس و همە چیز) است.» [حجرات:۱۳]

خانواده پس از تکوین فرد، دومین رکن مهم در تشکیل بنای جامعه، بە حساب می ‏رود. تا جایی کە امکان تربیە و ساخت فرد صالح و بە وجود آوردن جامعه‏ی نیکو بە ساخت خانواده ی صالح وابستە بودە و بدون آن امکان وجود نمی‏یابد. خانواده شاهرگ حیات است. و ساختن خانواده ‏ی مسلمان، گامی مهم و اساسی در راستای بنای هر جامعە بە شمار می ‏رود.

بنابراین شریعت اسلامی جهت بهرە دهی کارکرد اصلاحی، بە خانواده اهتمام فراوانی قایل شدە و تربیت درست آن را بە عنوان مکلفیت و وظیفە بر دوش انسان قرار دادە است. خداوند می‏فرماید: «یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَکُمْ وَأَهْلِیکُمْ نَاراً/ ای مؤمنان! خود و خانواده خویش را از آتش دوزخی بر کنار دارید کە افروزینە آن انسانها و سنگها است» [تحریم:۶] و «وَأَنذِرْ عَشِیرَتَکَ الْأَقْرَبِینَ/ خویشاوندان نزدیک خود را (از شرک و مخالفت با فرمان پروردگار) بترسان (و آنان را بە سوی توحید و دادگری فرا خوان).» [شعراء:۲۱۴]

و این مسؤولیتی همگانی بر همە افراد یک خانواده است؛ چنانچە از عبداللە بن عمر رضی اللە عنە روایت شدە است کە پیامبر صلی اللە علیە وسلم فرمودند: «کلُّکُمْ رَاعٍ وَکُلُّکُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِیَّتِهِ/ هر کدام از شما مسؤول است، و از هریک از شما، در مورد زیر دستانش سؤال خواهد شد» [متفق علیه]. و حضرت عایشە رضی اللە عنها از پیامبر صلی اللە علیە وسلم روایت می کند کە فرمودند: «خَیْرُکُمْ خَیْرُکُمْ لأَهْلِهِ، وَأَنَا خَیْرُکُمْ لأَهْلِی/ بهترین شما کسی است کە برای خانواده ‏ی خود بهترین باشد و من بهترین شما برای خانواده‏ام هستم» [ترمذی].

ویژگی ‏های خانواده خوشبخت مسلمان

خانواده ‏ی مسلمان با دارا بودن پارە ای از ویژگی‏ها، خانواده ‏ای متفاوت از دیگران است.

یکی از موارد، توجە بە توحید و یگانە پرستی اللە متعال است. این خانواده از آوان بدو تولد بدان اهتمام داشتە و در گوش نوزاد بە شهادت توحید اذان دادە می شود تا هنگام مرگ بر همین کلمە بمیرد.

خانواده ی مسلمان بە طاعت و عبادت عنایت خاصی داشتە و هنگام نماز، کودکان خردسال خویش را باخود همگام ساختە و بە سوی مسجد می‏ برد. و بر نماز و روزە و… تمرین شان دادە و بر مراقبت از ارزش‏ های اخلاقی همچون امانتداری، راستگویی و راستکاری، دوستی، اخلاص و… همت می‏گمارد و بر خوردن مال از طریق حلال آزمند بودە و از حرام دوری می نماید؛ چنانچە زن صالح و نیکوکار شوهرش را هنگام رفتن بە سوی کار و فعالیت، توصیە نمودە تذکر می‏دهد: «اتق اللە ولا تطعمنا إلا من حلال فإنا نصبر على جوع الدنیا ولا نصبر على نار الآخره/ از خدا بترس و جز از راە حلال، ما را غذا و طعام مخوران؛ زیرا ما بر گرسنگی دنیا شکیبایی می ورزیم اما در قبال آتش آخرت، صبر پیشە نخواهیم بود».

خانواده ی مسلمان رهنمودهای اسلام را در تمامی شؤون زندگی از قبیل خانه، لباس، کالا، غذا، بیداری و خواب و همە خواستە های زندگی، رعایت می نماید؛ چنانچە ارزش‏های زیبایی و نظافت و رفتار نیک را از چشم دور نمی‏دارد. برای آنکە «إِنَّ اللَّە جَمِیلٌ یُحِبُّ الْجَمَالَ/ اللە زیباست و زیبایی را دوست می دارد» [مسلم].

میانە روی در زندگی را با عدم اسراف، برای خویش سر لوحە قرار می دهد؛ «وَالَّذِینَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ یُسْرِفُوا وَلَمْ یَقْتُرُوا وَکَانَ بَیْنَ ذَلِکَ قَوَاماً/ و کسانی اند کە بە هنگام خرج کردن (مال برای خود و خانواده) نە زیادە روی می کنند و نە سختگیری، و بلکە در میان این دو (یعنی اسراف و بخل، حد) میانە روی و اعتدال را رعایت می کنند.» [فرقان: ۶۷].

آداب و روش درست رفتار با بزرگ و کوچک، برادر و همسایە را مراعات می نماید؛ چنانچە در حدیث عبادە بن صامت آمدە است؛ پیامبر صلی اللە علیە وسلم فرمودند: «لیس منّا من لم یجلّ کبیرنا، ویرحم صغیرنا، ویعرف لعالمنا حقّه/ هر کس بە بزرگسالان ما احترام نگذارد و بە خردسالان ما ترحّم ننماید و حق عالمان ما را ادا نکند از ما نیست.» [بە روایت احمد].

پارە ای از ابزار سازندە ی خوشبختی

پارە ای از وسایل و ابزار عملی برای تحقق خوشبختی در خانە ی مسلمان، عبارت است از: پرس ‏و ‏جوی شوهر و زن از همدیگر و خبرگیری از همسایە و خانە و… و این از مهمترین عوامل در پیروزی خانه‎‏ ی مسلمان بە شمار می رود.

راە اندازی فعالیت و برنامە ای تربیتی برای خانواده گر چە بە شکل هفتە وار هم باشد.

تفریح و گشت و دید و بازدید برای بر آوردە نمودن نیازهای روانی و عاطفی و اجتماعی، گر چە برای یک بار در ماە هم باشد.

نویسنده: شیخ عبدالعزیز رجب / برگردان: عبدالرحمن عزام

 

درباره ی ماموستا ایوب رزم

مطلب پیشنهادی

کمک به نیازمندان دوره نوزدهم

کمک به نیازمندان دوره نوزدهم

کمک به نیازمندان دوره نوزدهم کمک به نیازمندان دوره نوزدهم در مورخ 99/5/11 پخش 96 …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *