قالب وردپرس افزونه وردپرس
خانه / ویدیو / اهمیت زکات تا آثار پرداخت و عدم پرداخت آن

اهمیت زکات تا آثار پرداخت و عدم پرداخت آن

اهمیت زکات تا آثار پرداخت و عدم پرداخت آن

انسان برترین آفریدە خدای مهربان است و برای رسیدن بە كمال و سعادت در دنیا و آخرت، بە برنامە ای كامل نیاز دارد كە همە نیازهای مادّی و معنوی، روحانی و جسمانیِ زندگی اش را مورد توجە قرار دادە و دستورات و راهنمایی های لازم را بە او بنماید.

دین اسلام نیز كامل ترین و برترین دین الهی است كە برنامە ای كامل برای زندگی مادی و معنوی انسان ارایە نمودە و در تمام امور، دستورات دقیق، و حكیمانە ای مطرح ساختە است،

مثلاً: دربارە رابطە فرد با خدا، نماز و روزە را واجب نمودە است.

در مورد وظیفە فرد نسبت بە انسان های دیگر و چگونگی آن، امر بە معروف و نهی از منكر را فریضە ای مهم شمردە است.

در زمینە حفظ اتحاد و اجتماع امت اسلام، فریضە عبادی ـ سیاسی حج را واجب فرمودە و نماز جمعە و جماعت را برای تحكیم پیوند میان مؤمنین و ارتباط جمعی آنان با پروردگار تشریع كردە است.

در مورد چگونگی كسب و كار، احكام معاملات را توضیح دادە و تجارت های حلال و حرام را مشخص كردە است.

در مورد درآمدهایی كە انسان ها كسب می كنند، زكات را واجب نمودە است.

بنابراین، با دقت در احكام و مسائل شرعی و برنامە های جامع دین اسلام، بە این نكتە مهم پی می بریم كە دین اسلام، تنها یك قسمت از زندگی انسان یا یك جنبە از نیازهای او را مورد توجە قرار نداده، بلكە با عنایت بە نیازهای مختلف آدمی در طول زندگی، احكام گستردە ای را برای او وضع كردە است.

بر همگان روشن است كە عمل بە این احكام و برنامە ها، علاوە بر اهمیت توجە و اطاعت بندە نسبت بە دستورات خداوند، ثمرات و دستاوردهای مختلفی هم برای او در دنیا و آخرت دارد.

زكات نیز كە یكی از فروعات دین اسلام می باشد، احكام و مسایل فراوانی دارد كە بر یكایك مسلمانان لازم است در احیا و اقامە احكام آن بكوشند. كسانی هم كە حكم وجوب زكات بە آنها تعلق می گیرد، باید احكام آن را درست و دقیق بیاموزند، چراكە اگر بە احكام اقتصادی اسلام (بە خصوص در مورد زكات) توجە كردە و بدان عمل كنیم، آثار مثبت آن ها بە زودی در زندگی ما آشكار گشتە و عواقب و نتایج ناشی از عدم اهتمام بە این فریضە های اسلامی، از جامعە دینی ما دور خواهد شد.

معنای زکات فطر و حکم و حکمت آن

درباره ی ماموستا ایوب رزم

مطلب پیشنهادی

استقامت در طاعت و بندگی خداوند

صبر و استقامت در طاعت و بندگی خداوند (قسمت دوم)

ادامه مطلب صبر و استقامت در طاعت و بندگی خداوند (قسمت دوم) و از جمله‌ی …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *