قالب وردپرس افزونه وردپرس
  • اهمیت زکات
  • فضیلت خواندن قرآن
  • فضیلت شب قدر
  • صدقه در اسلام

آخرین مطالب سایت ماموستا ایوب رزم

اهمیت زکات تا آثار پرداخت و عدم پرداخت آن

اهمیت زکات

اهمیت زکات تا آثار پرداخت و عدم پرداخت آن انسان برترین آفریدە خدای مهربان است و برای رسیدن بە كمال و سعادت در دنیا و آخرت، بە برنامە ای كامل نیاز دارد كە همە نیازهای مادّی و معنوی، روحانی و جسمانیِ زندگی اش را مورد توجە قرار دادە و دستورات …

توضیحات بیشتر »

تاثیر و اهمیت ایمان به خدا و قیامت

تاثیر و اهمیت ایمان به خدا و قیامت امام إبن القیم رحمه الله در کتاب زاد المعاد، ذکر نموده‌اند که پیامبر صلی الله علیه وسلم در بیش از 80 جا سوگند به الله خورده است، که الله عزوجل فقط در سه مورد از آنها امر به قسم خوردن نموده است. …

توضیحات بیشتر »

معنای زکات فطر و حکم و حکمت آن

زکات فطر

معنای زکات فطر و حکم و حکمت آن زکات فطر عبارت است از زکاتی کە عامل و سبب وجوب آنافطار رمضان و پایان یافتن این ماە مبارک می‌باشد. زکاتفطر را زکات فطرت نیز نامگذاری کرده‌اند و گویی این نوعزکات از فطرت انسان ناشی شدە و واجب گردیدە تا از اینطریق، …

توضیحات بیشتر »

راه های غلبه بر خشم و عصبانیت

راه های غلبه بر خشم و عصبانیت

راه های غلبه بر خشم و عصبانیت شکی نیست که عصبانیت تکه آتش خبیثی است در قلب، که از عمل شیطان به وجود می آید. وتأثیرات بدی بر زندگی مؤمن می گذارد تا جایی که باعث از بین رفتن منافع دنیا و آخرتش می شود و مرتکب گناهان بسیاری می گردد، و نیز باعث …

توضیحات بیشتر »

چگونه قرب خداوند را حاصل نماییم؟

قرب خداوند

چگونه قرب خداوند را حاصل نماییم؟ یکی از راە های حیاتی برای رسیدن بە خدا روی آوردن بە نوافل پس از انجام فرایض است نوافل بە عبادات اضافی گفتە می شود این مطلب را در پرتوی حدیث زیر روشن تر می توان دید. رسول اللە صلی اللە علیە و سلم …

توضیحات بیشتر »