قالب وردپرس افزونه وردپرس
  • حکم حیوان آزاری از نگاه اسلام
  • دوره دهم کمک به نیازمندان
  • نەخۆشی کۆرۆنا
  • امام احمدبن حنبل

آخرین مطالب سایت ماموستا ایوب رزم

فضیلت اخلاق نیکو

فضیلت اخلاق نیکو

فضیلت اخلاق نیکو : در این باب در مورد اخلاق و شمایل و خصوصیات خِلقي و خُلقي پیامبر ج مطالبي آوردە شدە تا مسلمان از آن الگو گیرد و خودش را با آن زیبا نماید و نفسش را با آن بیاراید و اللە متعال را بە سبب آن عبادت کند …

توضیحات بیشتر »

آیا جادوگران فرعون ايمان آوردند يا نه؟

آیا جادوگران فرعون ايمان آوردند يا نه؟ يکي از شبهات ديگري کە ملحدين با ولع خاصي دست بە دست مي‌کنند، همين شبهە است اما با يک بار خواندنِ آيات مربوط بە شبهە هم متوجە دروغ‌پراکني و سرگرداني شبهه‌افکنان خواهيد شد. سبحان الله! اين قوم چقدر سرگشتە و حيران هستند؛ براي …

توضیحات بیشتر »

حکم حیوان آزاری از نگاه اسلام

حکم حیوان آزاری از نگاه اسلام

حکم حیوان آزاری از نگاه اسلام : اللە تعالی می فرماید:« وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّە یحِبُّ الْمُحْسِنِینَ (195)» [بقره: 195] « و نیکی کنید کە اللە نیکوکاران را دوست دارد.» می فرماید:« إِنَّ اللَّە یأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإحْسَانِ » [نحل: 90] :« اللە تعالی بە دادگری و نیکوکاری فرمان می دهد» مسلم …

توضیحات بیشتر »

خودخواهی و از خودگذشتگی

خودخواهی و از خودگذشتگی

خودخواهی و از خودگذشتگی : آیا انسان موجودی خودخواه است و خود را بیش از هر کس و هر چیز دیگری دوست می‌دارد و خیر و مصلحت خود را بر خیر و مصلحت دیگران ترجیح می‌دهد؟ یا این‌که مخلوقی است که در برابر دیگران شدیداً احساس مسئولیت می‌نماید و خیر …

توضیحات بیشتر »

ولنتاین سراب عشق

ولنتاین سراب عشق

ولنتاین سراب عشق : عشق پیدا شد و آتش به همه عالم زد، آنکه بر چنین سروده‌ای ایراد گیرد و آنرا گزافه شمارَد را نشاید شماتت نمود، لیک نباید بر حقیقتِ مختفیِ آن چشم فرو بست و از وجهی دیگر بر آن دیده پوشید. وقتی که عشق با آن تفسیرِ …

توضیحات بیشتر »